Med hjälp av RPA (digitala medarbetare) kan ni automatisera repetitivt (och tråkigt) arbete – och i stället fokusera på det som ger värde. Många tror att det är krångligt att komma igång med RPA och automationer – faktum är att det är enkelt! När ni väl börjat automatisera är möjligheterna att skala upp oändliga.

I detta webinar får du följa ett vanligt scenario; en organisation har startat med sin första automation och vet inte hur de ska komma vidare. Samtidigt har verksamheten ett stort behov av att avlasta medarbetare med tidsödande arbetsuppgifter som inte får bli fel.

För dig som vill ha svar på frågor som;
  • Hur kommer man i gång? Och hur lyckas man skala?
  • Vilka i organisationen ska engageras?
  • Vilken kompetens behöver vi?
  • Kort demo – hur fungerar en digital medarbetare i praktiken?

Titta nu